Súhlasím s požiadavkou výzvy:

Súhlasím s požiadavkou výzvy:

My, občania a občianky Slovenskej republiky, odmietame útoky na právny štát, ktorý musí byť v demokratickej krajine nedotknuteľný. Preto žiadame Vládu Slovenskej republiky, aby stiahla návrhy zákona, ktorými chce zrušiť Úrad Špeciálnej prokuratúry, znižovať trestné sadzby za korupčnú trestnú činnosť a odobrať príslušníkom Policajného zboru status chráneného oznamovateľa.

Naopak ju vyzývame, aby pri akýchkoľvek legislatívnych zmenách postupovala v intenciách Ústavy, európskej legislatívy a princípov právneho štátu.

Zastavme ich!


Podporte výzvu svojím podpisom:

Iniciatívu už podporilo 85 777 ľudí